Actueel

Alles over de ontwikkelingen in de energiemarkt

De energiemarkt is allesbehalve saai. Het thema energietransitie staat inmiddels hoog op de publieke agenda. En dat betekent ook veel veranderingen: een verschuivende energievraag, krapte op de arbeidsmarkt en ingrijpende politieke besluitvorming. Stipel houdt voor je in de gaten wat er speelt op het gebied van veilig werken met gas en elektriciteit. En je hoort van deskundigen wat erbij komt kijken om een Stipel-certificaat samen te stellen. 

9 April 2024
STIPEL 10001-2024 belangrijkste wijzigingen
Zoals u in onze vorige publicatie (STIPEL 2.0) heeft kunnen lezen is STIPEL druk in de weer met alle veranderingen die per 1 mei in werking treden. Een van de consequenties van STIPEL 2.0 is dat ons centrale schema aangepast moet worden. Naast de vereiste wijzigingen aan de inhoud heeft STIPEL een opschoonactie gedaan waardoor ons centraal schema een nieuwe en overzichtelijkere hoofdstukstructuur heeft gekregen. De nieuwe versie is als concept gepubliceerd onder alle documenten.  Hieronder beschrijf ik de belangrijkste wijzigingen van dit centrale schema. Nieuwe hoofdstukken structuur van het centrale schema Om de leesbaarheid van het centrale schema te verbeteren is STIPEL 10001-2024 opgedeeld in drie hoofdstukken: Eisen voor het certificatieproces Eisen voor het examenproces Eisen en informatie voor aanvragers, kandidaten en certificaathouders: Hoofdstuk 1: Eisen voor het certificatieproces Hoofdstuk 1 regelt in zijn volledigheid aan welke inhoudelijke eisen u moet voldoen om de verschillende certificatieprocessen te doorlopen. Voor elk van de vijf toepassingsgebieden NEN 3140, NEN 3840, BEI BLS, BEI BHS en VIAG is beschreven wat de omvang is van de entree-eis en de certificatietoetsen en aan welke vereisten u moet voldoen om te mogen hercertificeren. Hoofdstuk 2: Eisen voor het examenproces Hoofdstuk 2 bevat alle algemene en bijzondere vereisten waaraan de examinering moet voldoen. Dit hoofdstuk kan gebruikt worden door de exameninstelling om de theorie- en praktijkexamens op een goede manier uit te voeren. Hoofdstuk 3:Eisen en informatie voor aanvragers, kandidaten en certificaathouders Hoofdstuk 3 bevat alle informatie die van belang is voor een ieder die deel wil nemen of deelneemt aan de STIPEL certificatieprocessen. In het bijzonder bevat dit hoofdstuk: een algemene beschrijving van het certificatieproces met informatie die van belang is voor aanvragers, kandidaten en certificaathouders; informatie over het nieuwe certificatieregister; onze klachtenbehandelingsprocedure
4 April 2024
STIPEL 2.0
STIPEL is aan het veranderen.  Vanaf 1 mei 2024 hebben deze veranderingen mogelijke gevolgen voor onze huidige en potentiële certificaathouders. Als u informatie wilt hebben over de inhoud van deze veranderingen en wat deze veranderingen voor u kunnen betekenen kunt u de onderstaande tekst aanklikken om een document hierover te raadplegen. STIPEL 2.0
27 March 2024
GVR Nieuwbrief 2024
In februari 2024 heeft de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR) weer haar jaarlijkse nieuwsbrief uitgebracht. Als u in één oogopslag wilt lezen wat de belangrijkste aspecten van deze nieuwsbrief zijn is dit hieronder te bekijken.
12 December 2023
Visie Arjan Vromans
‘Er zijn altijd oplossingen om veilig te werken’ De petrochemische industrie heeft een voorbeeldfunctie als het om veiligheid gaat. Netwerkbedrijven, aannemers en installateurs kijken naar deze industrie als het gaat om ‘hoe het moet’. De sector staat bekend om strenge veiligheidseisen. Arjan Vromans kent het klappen van de zweep. Als installatieverantwoordelijke en Electrical Manager werkt hij al ruim 20 jaar voor Shell. En niet alleen in Pernis, hij werkte onder andere ook in Siberië en het Midden-Oosten. Eens kijken wat wij van hem kunnen leren als het gaat om een visie op veilig werken. Keuzes Arjan: “Als het om veiligheid gaat doen we geen concessies, nooit. We hebben installaties van 70 jaar oud tot hypermoderne varianten. De veiligheidseisen worden steeds strenger, dat heeft invloed op de manier waarop we ons werk doen. Maar als blijkt dat wij een oudere installatie hebben waar we niet volgens de laatste richtlijnen mee kunnen werken dan heb je maar een keuze: vervangen of aanpassen.”  Dat is een kant van het verhaal. Maar als je in theorie veilig kunt werken aan een installatie dan wil dat nog niet zeggen dat er niks mis kan gaan. Aanpassen “Zeker niet”, vervolgt Arjan. “Je hebt altijd nog met mensen te maken. Niemand staat ’s ochtends op met de intentie een regel niet na te leven of opzettelijk een fout te maken. Hoe gaat het met de medewerker, in wat voor situatie bevindt hij zich? Ook dat zijn dingen waar wij met elkaar op letten. Als je niet lekker in je vel zit dan bestaat er een kans dat je iets over het hoofd ziet, met alle gevolgen van dien.” Daarnaast vindt Vromans dat je met veiligheid nooit mag meebewegen naar een kant die ten koste gaat van de kwaliteit. Hij ziet vooral bij opleidingen aanpassingen in de inhoud om aantrekkelijker te zijn voor een bredere doelgroep. “Dat kan nooit de bedoeling zijn. Je krijgt zo te maken met medewerkers die niet de juiste kennis hebben om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.” Onderzoek Een van de succesfactoren in het terugbrengen van het aantal incidenten is volgens Arjan het doen van onderzoek. “Zodra we een incident hebben doen we grondig onderzoek, we praten met medewerkers, kijken naar de techniek, net zo lang tot we zeker weten wat de oorzaak is en dat we eenzelfde situatie in de toekomst kunnen voorkomen. Wij zien veiligheid als onderdeel van je functie. Een rol die je hebt, daarmee maak je het zo belangrijk dat je er ook niet omheen kunt. Zelfs niet als dat betekent dat je een hele fabriek stil moet leggen om een risico te voorkomen. Dan kijk je hoe het wel kan, er is altijd een oplossing te bedenken.”