STIPEL 10001-2024 belangrijkste wijzigingen

Zoals u in onze vorige publicatie (STIPEL 2.0) heeft kunnen lezen is STIPEL druk in de weer met alle veranderingen die per 1 mei in werking treden. Een van de consequenties van STIPEL 2.0 is dat ons centrale schema aangepast moet worden. Naast de vereiste wijzigingen aan de inhoud heeft STIPEL een opschoonactie gedaan waardoor ons centraal schema een nieuwe en overzichtelijkere hoofdstukstructuur heeft gekregen. De nieuwe versie is als concept gepubliceerd onder alle documenten. 

Hieronder beschrijf ik de belangrijkste wijzigingen van dit centrale schema.

Nieuwe hoofdstukken structuur van het centrale schema

Om de leesbaarheid van het centrale schema te verbeteren is STIPEL 10001-2024 opgedeeld in drie hoofdstukken:

  1. Eisen voor het certificatieproces
  2. Eisen voor het examenproces
  3. Eisen en informatie voor aanvragers, kandidaten en certificaathouders:

Hoofdstuk 1: Eisen voor het certificatieproces

Hoofdstuk 1 regelt in zijn volledigheid aan welke inhoudelijke eisen u moet voldoen om de verschillende certificatieprocessen te doorlopen. Voor elk van de vijf toepassingsgebieden NEN 3140, NEN 3840, BEI BLS, BEI BHS en VIAG is beschreven wat de omvang is van de entree-eis en de certificatietoetsen en aan welke vereisten u moet voldoen om te mogen hercertificeren.

Hoofdstuk 2: Eisen voor het examenproces

Hoofdstuk 2 bevat alle algemene en bijzondere vereisten waaraan de examinering moet voldoen. Dit hoofdstuk kan gebruikt worden door de exameninstelling om de theorie- en praktijkexamens op een goede manier uit te voeren.

Hoofdstuk 3:Eisen en informatie voor aanvragers, kandidaten en certificaathouders

Hoofdstuk 3 bevat alle informatie die van belang is voor een ieder die deel wil nemen of deelneemt aan de STIPEL certificatieprocessen.

In het bijzonder bevat dit hoofdstuk:

  • een algemene beschrijving van het certificatieproces met informatie die van belang is voor aanvragers, kandidaten en certificaathouders;
  • informatie over het nieuwe certificatieregister;
  • onze klachtenbehandelingsprocedure