Bezwaar

Heeft u een klacht over een beslissing die STIPEL heeft genomen over onder andere je toelating tot certificatie, de toekenning, schorsing of intrekking van je STIPEL certificaat? Vul dan het onderstaande bezwaarformulier in. 

Wilt u een vraag, opmerking of over iets anders een klacht indienen? Vul dan het contactformulier in. 

Bezwaarprocedure contactformulier

  Gegevens van de indiener

  Aangevraagde certificatie

  Aanduiding van de aangevraagde certificatie volgens de meeste recente versie van STIPEL 10003.

  Examendata (indien van toepassing)

  Aanduiding van data waarop examen zijn uitgevoerd

  Redenen voor bezwaar*

  STIPEL heeft ten opzichte van mij een beslissing genomen over:

  Toelating tot de certificatieToekenning van mijn STIPEL certificaatSchorsing van mijn STIPEL certificaatIntrekking van mijn STIPEL certificaatAnders

  Onderbouwing bezwaar

  (Bewijsstukken kunnen als bijlage worden meegestuurd)