STIPEL 25 jaar: reflectie en visie op de toekomst

Op donderdag 22 juni hebben wij gevierd dat Stipel 25 jaar bestaat. Tijdens deze festiviteiten is een filmpje getoond waarin zes personen aan het woord gekomen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van onze organisatie. Als u geïnteresseerd bent naar de manier waarop Stipel zich de laatste 25 jaar heeft ontwikkeld en waar wij als organisatie naar toe willen groeien, kunt u deze link raadplegen.